Družiny

Jít do Světlušky

Světlušky

Netopýři
Dívky ve věku 6-12 let.

Jít do Skautky

Skautky

Miňonky
Dívky ve věku 12-15 let.

O STŘEDISKU

Skautské středisko

Celý název: Junák – český skaut, Středisko Karla Šimka Hradec Králové, z. s.
Číslo střediska: 526.01
IČO: 626 90 477
Sídlo: Sokolovská 79, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Web: www.skauthk.cz
Vůdce střediska: JUDr. Petr Mikeš, Ph.D. (Kocourek)

Aktuality

Vedení oddílu

Terka

vedoucí oddílu

Míša

zástupkyně vedoucí oddílu a vedoucí Plamínků

Mary

vedoucí světlušek – Netopýrů

Irča

vedoucí světlušek – Netopýrů

Ivča

vedoucí skautek – Miňonek a vedoucí tábora

Julča

vedoucí skautek – Miňonek